Nyproduktion

Nyproducerade fastigheter utvecklar både lokalområdet och samhället i stort. Det skapar möjligheter och förutsättningar för högre värden – för både fastighetsägare och brukare.

Effektiva processer

Vår affärsmodell bygger på att vi effektiviserar processer och kapar led.  För att göra det krävs ingående kunskap om fastighetsägarens och brukarens behov. Vi arbetar därför med fördjupade samarbeten och att skaffa oss en mycket tydlig bild av vad en lyckad slutprodukt är för alla inblandade.

Långsiktig hållbarhet till rätt pris

Med kompetens och nytänkande ser vi till att skapa fastigheter med stor miljöhänsyn och framtidsanpassning. En nyckel i vårt hållbarhetsarbete är  en hög prefabriceringsgrad. Det gör att vi kan bygga mer effektivt samtidigt som vi säkrar kvalitén och minskar den totala kostnaden – både inom projektet och i den långsiktiga förvaltningen.

Vi tar helhetsansvar

Vi tar över ansvaret för byggprojektet från det att vi kliver in tills dess att allt är klart. Det innebär så klart att vi följer de lagar och förordningar som finns från myndigheter och arbetsmarknad, utöver dina krav som kund.

Ansvar och certifieringar

På Tm2 arbetar vi för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Därför minimerar vi elanvändningen, källsorterar allt rivnings- och spillmaterial och väljer i första hand bra miljöval vid inköp av material.

Vi erbjuder dessutom certifieringarna Svanen, Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Well och Green Building.