Hur vi jobbar

 

Med oss blir det möjligt

Tm2 ersätter totalentreprenörens och byggledarens traditionella tjänst och kapar därmed ett led. Genom erfarenhet, kompetens och med ett stort mått nytänkande genomför vi våra projekt på ett kvalitativt, kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt. Vi tar hänsyn till både helheten och detaljerna och genom tydlighet i våra inköp kan vi erbjuda garantier i alla led.

01

Långsiktiga relationer

För bästa möjliga resultat krävs långvariga relationer. Det ger tillit och förtroende. På Tm2 arbetar vi långsiktigt både med våra fastighetsägare och med våra leverantörer. På så sätt kan vi planera och genomföra projekt som ger mer till alla inblandade.

02

De boende

I slutänden handlar husrenoveringar om människors liv och vardag. Att komma hem till ett nytt eller renoverat boende ska kännas just så fantastiskt som bara en nystart kan. Med väl genomförda projekt som ger hög kvalitet på boendet skapas förutsättningar för en god relation mellan fastighetsägare och hyresgäster.

03

Våra leverantörer

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, tid och leveranser. Samma krav ställer vi på de leverantörer vi samarbetar med. Genom långsiktiga relationer och tydlighet tar vi ansvar genom alla led.

04

Hållbarhet & ansvar

Vi erbjuder bra villkor och flera olika miljöcertifieringar. Varje enskilt projekt uppfyller de krav som ställs av myndigheter och våra kunder.

Våra miljöcertifieringar:

  • Svanen
  • BREAM
  • Miljöbyggnad
  • Green building
  • Well
  • Leed

Redo att utveckla dina fastigheter?

Kontakta oss