Våra certifieringar

Vi vet vilka krav som ställs idag. På Tm2 tillhandahåller vi därför ett flertal certifieringar för bättre hållbarhet och mer långsiktighet.
Med rätt certifieringar vet både du som fastighetsägare och de boende att allt går rätt till. Tillsammans skapar vi samhällen med bättre hållbarhet.

Svanen

Den svenska Svanen är en välkänd symbol med hög trovärdighet. Svanenmärkningen innebär en god byggprocess, att byggnaden har låg energianvändning och att vi uppfyller rätt miljö- och hälsokrav även när det gäller material.

BREEAM-SE

Breeam-se är en svensk variant av världens vanligaste certifiering. Märkningen har funnits sedan 90-talet och över 500,000 byggnader har certifierats. Breeam-se ställer krav som bidrar till en bättre miljö och som även leder till en smartare investering.

Green building

Med GreenBuilding gör vi energianvändningen i lokaler och bostäder mer effektiv än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som säkerställer att en byggnad är bra både för dem som vistas i den och för miljön. Modellen kontrollerar hårt ställda krav för energianvändning, innemiljö och material.

Leed

LEED™ Green Building Rating System har funnits sedan 1999 och är ett välkänt internationellt system. Bedömningar för märkningen görs på bland annat vatten- och energianvändning, koldioxidutsläpp, inomhusmiljöer och materialhantering.

Well

Well är en certifiering som i dag används i 48 länder. Syftet med märkningen är att se till att byggnader och allt som finns i dem förbättrar vårt välmående och vår hälsa.

Byggföretagen

Vi är medlemmar i Byggföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som vill bygga Sverige mer hållbart.

Schysst byggare

Vi uppfyller de kriterier som ställs på medlemmar i Byggföretagen för att få kalla sig en Schysst byggare.

Nordic Growth Company

Enbart ett fåtal av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag. De företag som belönas med utmärkelsen visar bland annat på tillväxt, där parametrar som lönsamhet och betalningsförmåga tas i beaktning.

Vi tar helhetsansvar

Vi tar över ansvaret för byggprojektet från det att vi kliver in tills dess att allt är klart. Det innebär så klart att vi följer de lagar och förordningar som finns från myndigheter och arbetsmarknad, utöver dina krav som kund.

På Tm2 arbetar vi också för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Därför minimerar vi elanvändningen, källsorterar allt rivnings- och spillmaterial och väljer i första hand bra miljöval vid inköp av material.