Vårt erbjudande

 

Vi är med hela vägen

Tm2 arbetar med totalentreprenad, rådgivning och projektutveckling. Våra modeller ger dig som fastighetsägare möjlighet att ta del av stor kunskap och fördelaktiga lösningar. Med oss har du en nära samarbetspartner som ser till att varje projekt ger en positiv fastighetsutveckling. Vår idé bygger på långsiktiga relationer där vi arbetar med helhetslösningar från idé till färdigställande.

Modulärt byggande

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi modulära helhetslösningar för en komplett fastighet. Det är ett effektivt, hållbart, flexibelt och kostnadseffektivt sätt att bygga. Perfekt i tiden.

Projektutveckling

Vi utvecklar framtidens fastigheter med miljö och kostnadseffektivitet i fokus. I våra koncepthus tillför vi dessutom social hållbarhet.

Nyproduktion

Vi bygger smarta, hållbara fastigheter som utvecklar både lokalområdet och samhället i stort. Det skapar nya möjligheter och förutsättningar för högre värden – för både fastighetsägare och brukare.

Ombyggnad/ROT

Behöver fastigheten renoveras, byggas om eller till? Kanske ska den förvandlas för nya verksamheter, eller för att höja standarden och livskvalitén för boende och brukare. Vi tar ansvar för helheten och skapar det mervärde ni söker.

HOME

HOME är en konkurrenskraftig modell för renoveringar som ger en tidsenligt modern och hög standard i hela fastigheten.

Redo att utveckla dina fastigheter?