Vi är din partner inom

Entreprenad & utveckling av fastigheter

Långsiktighet, kvalitet, helhetsåtagande. Tm2 arbetar med fastighetsägare som har siktet inställt på vinnande lösningar och pålitliga modeller för sina byggprojekt.

Projektutveckling

Vi utvecklar framtidens fastigheter med miljö och kostnadseffektivitet i fokus. I våra koncepthus tillför vi dessutom social hållbarhet.

Nyproduktion

Hållbar och modern nyproduktion ger mervärde för samhället och utvecklar områden för att skapa nya möjligheter.

Ombyggnad/ROT

Med smarta helhetslösningar för ombyggnation ökas värdet i er fastighet.

 

 

HOME - en effektiv renoveringsmodell

HOME är en konkurrenskraftig modell för renoveringar som ger en tidsenligt modern och hög standard i hela fastigheten.

Vi tar helhetsansvar

Vi tar över ansvaret för byggprojektet från det att vi kliver in tills dess att allt är klart. Det innebär så klart att vi följer de lagar och förordningar som finns från myndigheter och arbetsmarknad, utöver dina krav som kund.

Ansvar och certifieringar

På Tm2 arbetar vi för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Därför minimerar vi elanvändningen, källsorterar allt rivnings- och spillmaterial och väljer i första hand bra miljöval vid inköp av material.

Vi erbjuder dessutom certifieringarna Svanen, Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Well och Green Building.

Vi är verksamma i hela sverige

Redo att utveckla dina fastigheter?