Vi är din partner inom

Entreprenad & utveckling av fastigheter

Långsiktighet, kvalitet, helhetsåtagande. Tm2 arbetar med fastighetsägare som har siktet inställt på vinnande lösningar och pålitliga modeller för sina byggprojekt.

Projektutveckling

Vi utvecklar framtidens fastigheter med miljö och kostnadseffektivitet i fokus. I våra koncepthus tillför vi dessutom social hållbarhet.

Nyproduktion

Hållbar och modern nyproduktion ger mervärde för samhället och utvecklar områden för att skapa nya möjligheter.

Ombyggnad/ROT

Med smarta helhetslösningar för ombyggnation ökas värdet i er fastighet.

 

 

HOME - en effektiv renoveringsmodell

HOME är en konkurrenskraftig modell för renoveringar som ger en tidsenligt modern och hög standard i hela fastigheten.

Vi tar helhetsansvar

Vi tar över ansvaret för byggprojektet från det att vi kliver in tills dess att allt är klart. Det innebär så klart att vi följer de lagar och förordningar som finns från myndigheter och arbetsmarknad, utöver dina krav som kund.

ISO 14001, 9001, 45001

Ansvar och certifieringar

På Tm2 arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvalitet, minska miljöpåverkan och upprätthålla en god och säker arbetsmiljö. I dessa syften är vi  certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Dessutom erbjuder vi våra kunder certifieringarna Svanen, Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Well och Green Building i våra projekt.

Vi är verksamma i hela sverige

Redo att utveckla dina fastigheter?