Projektutveckling

Vi utvecklar framtidens fastigheter med fokus på miljö- och kostnadseffektivitet. I våra koncepthus tillför vi dessutom social hållbarhet.

Bostäder för ökat välmående

Social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Fysisk och social miljö påverkar varandra – det händer något när de möts och vi arbetar därför med båda delarna. Vi tar hänsyn till faktorer så som täthet, hur byggnader och människor är placerade, hur solen rör sig och skuggorna faller på en innergård, hur höga husen är och hur det ser ut socioekonomiskt. Vi vet att en person som trivs i sitt bostadsområde mår bättre och är mån om att ta hand om sin närmiljö.

Man med keps med texten Love your neighbour

Med hållbarhet som rättesnöre

Vi arbetar alltid för att våra fastigheter ska vara ett bra miljöval och vi har nollvision för husens energiförbrukning. Av det skälet bygger vi i trä eftersom det är ett förnybart och miljövänligt material som binder koldioxid. Det krävs också betydligt mindre utsläpp av koldioxid jämfört med stål och betong. I våra koncepthus använder vi smarta system med solceller, elbilsladdning och intelligenta uppkopplingar för att minska klimatpåverkan. Och här finns också cykel- och bilpool, principer för samåkning och nyttjande av kollektivtrafik.

Vi tar helhetsansvar

Vi tar över ansvaret för byggprojektet från det att vi kliver in tills dess att allt är klart. Det innebär så klart att vi följer de lagar och förordningar som finns från myndigheter och arbetsmarknad, utöver dina krav som kund.

Ansvar och certifieringar

På Tm2 arbetar vi för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Därför minimerar vi elanvändningen, källsorterar allt rivnings- och spillmaterial och väljer i första hand bra miljöval vid inköp av material.

Vi erbjuder dessutom certifieringarna Svanen, Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Well och Green Building.