Renovering åt Region Halland

Projektet avser en till större delen vakant enplansbyggnad, byggd 1978. Den totala lokalarean på ca 1200 m2 skall hyresgästanpassas åt Region Halland till tre verksamheter. Byggnaden är en del av ett antal sammanhängande huskroppar på fastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka.

Kortfakta

Typ av projekt: Ombyggnad/ROT
Byggstatus: Pågående
Region: Kungsbacka, Halland
Kund: Backahedens Fastighets AB

Kontaktperson

Mattias Almstedt
Tel: 0708-389589
mattias.almstedt@tm2.se

Ombyggnation åt Region Halland

Tm2 har fått uppdraget att utföra renoveringar för Stena Fastigheter i majoriteten av fastighetsbeståndet i Storgöteborg. Projektet omfattar cirka 20 lägenheter per månad och löper långsiktigt.